Welkom bij Ticketpoint

Ticketpoint is het officiële verkooppunt van tickets voor concerten, (sport)evenementen, festivals en theatervoorstellingen.

Huisreglement Ahoud Devils Nijmegen en Triavium

Regels rond het stadionbezoek:

Het veiligheidsbeleid van de AHOUD Devils Nijmegen en Triavium is er op gericht om wedstrijdbezoek voor álle supporters op een klantvriendelijke, veilige- en ongestoorde manier te laten verlopen. Wangedrag, geweld en overlast horen hier niet bij.

Om dit te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk dat men zich aan de geldende regels houdt. Supporters die deze regels overtreden en daarmee de veiligheid van andere supporters, het belang van de AHOUD Devils Nijmegen, Triavium of het ijshockey in het algemeen schaden of voor overlast zorgen, kunnen dan ook rekenen op een sanctie.

Tips voor publiek:

 • Behandel iedereen op de wijze waarop je zelf behandeld wilt worden.
 • Gedraag je fatsoenlijk tegenover tegenstanders en scheidsrechters; ook als deze in jouw ogen een fout maken.
 • Behandel alle vrijwilligers met respect.
 • Vraag bij het tijdelijk verlaten van het stadion gedurende het evenement van de AHOUD Devils Nijmegen, nadat uw entreekaart al is gescand, om een stempel. Zonder stempel vervalt het recht op nieuwe entree gedurende het lopende evenement. AHOUD Devils Nijmegen en Triavium zullen daarbij geen (gedeeltelijke) restitutie toepassen voor het deel van het evenement wat dan niet meer te bezoeken is.

Het is verboden om:

 • Voorwerpen het stadion in te brengen, dan wel voorhanden of in bezit te hebben zoals flessen, glaswerk, stokken en licht met een gebundelde straal.
 • Bier en andere blikjes/flesjes drank mee te nemen in het stadion.
 • één of meer trommel(s), fluitje(s), vuvuzela(s) en daarmee vergelijkbare instrumenten in het stadion mee te brengen en in bezit te hebben zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de AHOUD Devils Nijmegen.
 • Filmopnames te maken voor verspreiding c.q. te live-streamen (audio en video) op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het bestuur van de AHOUD Devils Nijmegen. De auteursrechten van de thuiswedstrijden zijn volledig in handen de Stichting IJshockey Noviamogus, de formele rechtspersoon achter de AHOUD Devils Nijmegen.

Voor het overige geldt:

 • Personen die zich schuldig maken aan ongewenst gedrag worden door het aanwezige personeel – eventueel met hulp van de politie – verwijderd uit het pand.
 • Bij herhaling zal een tijdelijke of structurele ontzegging tot het pand en omliggend terrein het gevolg zijn. Als ongewenst gedrag wordt o.a. gezien: (seksuele) intimidatie, agressie, vandalisme, grof taalgebruik, discriminatie en het zich met opzet niet houden aan de (bovenstaande) regels.
 • Het in bezit hebben, gebruiken en/of verhandelen van wapens en soft- of harddrugs is verboden.
 • AHOUD Devils Nijmegen en Triavium zijn niet aansprakelijk te stellen voor letsel aan personen, diefstal, vermissing en/of beschadigingen van/aan al uw persoonlijke eigendommen.
Klantenservice