Welcome to Ticketpoint

Ticketpoint is the official dealer of tickets for concerts, (sports) events, festivals and theater performances.

Privacy Statement

Privacy statement Ticketpoint
TICKETPOINT respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en kopers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is van groot belang, waaraan wij passende en technische maatregelen hebben getroffen tijdens onze bedrijfsprocessen.

Persoonsgegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. TICKETPOINT heeft haar verwerking van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Doel van de gegevensverwerking
TICKETPOINT verzamelt persoonsgegevens van personen die bij of via TICKETPOINT tickets kopen, reserveringen plaatsen of anderszins producten of diensten van TICKETPOINT afnemen, van bezoekers van de TICKETPOINT website en van leden van de TICKETPOINT nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: “Kopers”) voor de volgende doeleinden:

• Om Kopers de door hen gekochte tickets en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot het evenement waarvoor de koper tickets heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot het evenement door te geven);
• Voor direct marketing activiteiten van TICKETPOINT, in het bijzonder om Kopers te kunnen informeren over TICKETPOINT, de evenementen waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de Koper af te stemmen;
• Om de nieuwsbrief van TICKETPOINT toe te kunnen sturen aan consumenten die zich daarvoor hebben aangemeld.
• Voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden;
• Om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op TICKETPOINT van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

E-mail
Onder meer bij het kopen van tickets of reservering via de website vult u zelf uw gegevens in op een speciaal elektronisch formulier op de website van TICKETPOINT, en wordt u via een “opt-in” de mogelijkheid geboden aan te geven dat u via e-mail informatie van TICKETPOINT wilt ontvangen over TICKETPOINT, de evenementen waarvoor TICKETPOINT kaarten verkoopt en de (andere) producten en diensten van TICKETPOINT. Indien u ervoor kiest geen gebruik te maken van deze “opt-in” mogelijkheid, ontvangt u van TICKETPOINT geen e-mails, anders dan e-mails die betrekking hebben op het evenement waarvoor u tickets heeft gekocht (wijziging van aanvangstijd of locatie, afgelasting etc.).

Iedere keer dat wij u per e-mail een boodschap sturen voor direct marketing doeleinden wordt u via een afmeldlink de mogelijkheid geboden ervoor te zorgen dat u wordt verwijderd uit het bestand dat TICKETPOINT gebruikt voor direct marketing activiteiten per e-mail. U kunt ook te allen tijde op de website www.Ticketpoint.nl via ‘Klantenservice’ afmelden zodat uw wordt verwijderd uit het bestand.

Inzage en correctie
U kunt ons schriftelijk vragen welke gegevens over uzelf door TICKETPOINT worden verwerkt. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Indien er onjuistheden voorkomen in uw gegevens dan kunt u om aanpassing daarvan verzoeken, op de website www.ticketpoint.nl via klantenservice. Uw wijzigingen worden zo snel mogelijk aangepast.

Afmelden direct-marketing
Als u wilt dat TICKETPOINT uw gegevens in het geheel niet voor direct marketing activiteiten verwerkt, kunt u een invulformulier invullen op de website www.ticketpoint.nl via Klantenservice. Het afmelden is kosteloos. Uw afmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt.

Bewaren gegevens
TICKETPOINT bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Na een periode van twee jaar nadat u de laatste keer een ticket bij TICKETPOINT hebt geboekt of anderszins een product of dienst van TICKETPOINT heeft afgenomen, worden de gegevens uit het bestand verwijderd dat gebruikt wordt voor direct marketing activiteiten, tenzij op TICKETPOINT een wettelijke verplichting rust om de gegevens langer te bewaren. Gegevens van Kopers die hebben aangegeven direct marketing via e-mail van TICKETPOINT te willen ontvangen worden bewaard tot na het moment zij zich eventueel afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.
Indien u heeft aangegeven dat u niet voor direct marketing doeleinden wilt worden benaderd, worden uw gegevens, evenals dat gegeven, tot vijf jaar na die mededeling bewaard.

Beveiliging
TICKETPOINT heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web, omdat eerder bezochte websites uw computer al ‘kennen’. U hoeft dus bij herhaald bezoek niet steeds opnieuw bepaalde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. TICKETPOINT maakt gebruik van cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek aan haar website. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en stelt ons in staat deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Op de website via de link www.ticketpoint.nl.cookie kunt u op ieder gewenst moment de cookies uitzetten en vind u de informatie en toelichting.

Contact / Klantenservice
Voor vragen over het privacybeleid van TICKETPOINT en in verband met de verwerking door TICKETPOINT van uw gegevens, kunt u zich richten tot onze Klantenservice.
Overeenkomsten met betrekking tot uw gegevens worden altijd schriftelijk aangegaan met partijen die bevestigen dat zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen zullen houden.

Intellectuele eigendom
Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door TICKETPOINT. Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot namen, logo’s, beeldmerken, de teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, geluidsbestanden, animatiebestanden, audio-visuele bestanden en de website van TICKETPOINT en andere onderscheidingsmiddelen van TICKETPOINT en evenementen berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden ten aanzien van het evenement, voor het overige bij TICKETPOINT, de aan haar gelieerde vennootschappen of bij (andere) derden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan deze onderscheidingsmiddelen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TICKETPOINT. Onder verveelvoudiging/openbaarmaking wordt tevens begrepen het plaatsen van genoemde objecten op andere websites.

Ticketpoint.BV
Postbus 2114
5300 CC Zaltbommel KvK-nummer: 18070374
BTW nummer: NL815784776B01

Customer care