Welkom bij Ticketpoint

Ticketpoint is het officiële verkooppunt van tickets voor concerten, (sport)evenementen, festivals en theatervoorstellingen.

Huisreglement Devils Nijmegen en Triavium

Regels rond het stadionbezoek:

Het veiligheidsbeleid van IJshockeyteam Devils Nijmegen en Triavium is er op gericht om wedstrijdbezoek voor álle supporters op een klantvriendelijke, veilige- en ongestoorde manier te laten verlopen. Wangedrag, geweld en overlast horen hier niet bij.

Om dit te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk dat men zich aan de geldende regels houdt. Supporters die deze regels overtreden en daarmee de veiligheid van andere supporters, het belang van IJshockeyteam Devils Nijmegen, Triavium of het ijshockey in het algemeen schaden of voor overlast zorgen, kunnen dan ook rekenen
op een sanctie.

Tips voor publiek:

 • Behandel iedereen op de wijze waarop je zelf behandeld wilt worden.
 • Gedraag je fatsoenlijk tegenover tegenstanders en scheidsrechters; ook als deze in jouw ogen een fout maken.
 • Behandel alle vrijwilligers met respect.

Entreekaarten:

 • Uw kaart geeft recht op de op de kaart aangegeven zitplaats. Deze zijn ingedeeld op tribunevak, rijnummer en stoelnummer.
 • Jeugdkaarten zijn uitsluitend te gebruiken voor jeugd met een geboortedatum vanaf 1-1-2005. Bij gebruik van deze kaart door een persoon die voor genoemde datum is geboren, zal de kaart worden ingenomen zonder dat daarbij sprake is van een (gedeeltelijke) restitutie van de aanschafprijs.
 • Zorg dat u bij het tijdelijk verlaten van het stadion gedurende het evenement van IJshockeyteam Devils Nijmegen, nadat uw entreekaart bij binnenkomst al is gescand, om deze bij verlaten van het stadion uit te laten scannen. Zonder uit te scannen is het opnieuw inscannen bij binnenkomst niet meer mogelijk en vervalt het recht op toegang. Devils Nijmegen en Triavium zullen daarbij geen (gedeeltelijke) restitutie toepassen voor het deel van het evenement wat niet meer te bezoeken is.

Het is verboden om:

 • Voorwerpen het stadion in te brengen, dan wel voorhanden of in bezit te hebben zoals flessen, glaswerk, stokken en licht met een gebundelde straal.
 • Bier en andere blikjes/flesjes drank mee te nemen in het stadion.
 • één of meer trommel(s), fluitje(s), vuvuzela(s) en daarmee vergelijkbare instrumenten in het stadion mee te brengen en in bezit te hebben zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van IJshockeyteam Devils Nijmegen.
 • Filmopnames te maken voor verspreiding c.q. te live-streamen (audio en video) op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het bestuur van IJshockeyteam Devils Nijmegen. De auteursrechten van de thuiswedstrijden zijn volledig in handen de Stichting IJshockey Noviamogus, de formele rechtspersoon achter IJshockeyteam Devils Nijmegen.

Voor het overige geldt:

 • Personen die zich schuldig maken aan ongewenst gedrag worden door het aanwezige personeel – eventueel met hulp van de politie – verwijderd uit het pand.
 • Bij herhaling zal een locatieverbod het gevolg zijn. Als ongewenst gedrag wordt o.a. gezien: (seksuele) intimidatie, agressie, vandalisme, grof taalgebruik, discriminatie en het zich met opzet niet houden aan de (bovenstaande) regels.
 • Personen welke een locatieverbod hebben, zijn niet gerechtigd het stadion te betreden. Indien dit wel gebeurd, zal de persoon worden verwijderd en zal een verlenging van de termijn van het bestaande locatieverbod tot de mogelijkheden behoren.
 • Het in bezit hebben, gebruiken en/of verhandelen van wapens en soft- of harddrugs is verboden.
 • IJshockeyteam Devils Nijmegen en Triavium zijn niet aansprakelijk te stellen voor letsel aan personen, diefstal, vermissing en/of beschadigingen van/aan al uw persoonlijke eigendommen.
Klantenservice