fbpx

Welkom bij Ticketpoint

Ticketpoint is het officiële verkooppunt van tickets voor concerten, (sport)evenementen, festivals en theatervoorstellingen.

Huisreglement Devils Nijmegen en Triavium

Regels rond het stadionbezoek:

Het veiligheidsbeleid van IJshockeyteam Devils Nijmegen en Triavium is er op gericht om wedstrijdbezoek voor álle supporters op een klantvriendelijke, veilige- en ongestoorde manier te laten verlopen. Wangedrag, geweld en overlast horen hier niet bij.

Om dit te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk dat men zich aan de geldende regels houdt. Supporters die deze regels overtreden en daarmee de veiligheid van andere supporters, het belang van IJshockeyteam Devils Nijmegen, Triavium of het ijshockey in het algemeen schaden of voor overlast zorgen, kunnen dan ook rekenen op een sanctie.

Tips voor publiek:

 • Behandel iedereen op de wijze waarop je zelf behandeld wilt worden.
 • Gedraag je fatsoenlijk tegenover tegenstanders en scheidsrechters; ook als deze in jouw ogen een fout maken.
 • Behandel alle vrijwilligers met respect.
 • Volg de richtlijnen van de overheid in verband met geldende maatregelen (in de ruimste zin van het woord) bij het bezoeken van de evenementen.

Entreekaarten:

 • Uw kaart geeft normaliter recht op de op de kaart aangegeven zitplaats. Deze zijn ingedeeld op tribunevak, rijnummer en stoelnummer.
  • Vanwege eventuele maatregelen vanuit overheid, zoals het verplicht afstand bewaren in verband met een pandemie, vervalt gedurende deze maatregelen het recht op de plaatsreservering en geeft de entreekaart uitsluitend recht op toegang. Bezoekers met een reguliere entreekaart of seizoenkaart dienen plaats te nemen op een stoel binnen de vakken A t/m G, met inachtneming van de dan geldende overheidsmaatregelen.
 • Vak H is gereserveerd voor de supporters van de bezoekende club; vak J en K zijn uitsluitend toegankelijk voor de business club.
 • Jeugdkaarten zijn uitsluitend te gebruiken voor jeugd met een geboortedatum vanaf 1-1-2006. Bij misbruik van jeugdkaarten, bijvoorbeeld door het gebruik door personen geboren voor 1 januari 2006, zal de kaart worden ingehouden en ongeldig worden gemaakt. In deze gevallen zal geen (gedeeltelijke) restitutie plaatsvinden.
 • Zorg dat u bij het tijdelijk verlaten van het stadion gedurende het evenement van IJshockeyteam Devils Nijmegen, nadat uw entreekaart al is gescand, om uw kaart wederom te laten scannen. Bij het opnieuw betreden van het stadion kan de kaart dan wederom worden gescand om toegang te verkrijgen. Volgt u deze procedure niet, dan vervalt het recht op nieuwe entrée gedurende het lopende evenement. Devils Nijmegen en Triavium zullen daarbij geen (gedeeltelijke) restitutie toepassen voor het deel van het evenement wat dan niet meer te bezoeken is.

Het is verboden om:

 • Voorwerpen het stadion in te brengen, dan wel voorhanden of in bezit te hebben zoals flessen, glaswerk, stokken en licht met een gebundelde straal.
 • Bier en andere blikjes/flesjes drank mee te nemen in het stadion.
 • één of meer trommel(s), fluitje(s), vuvuzela(s) en daarmee vergelijkbare instrumenten in het stadion mee te brengen en in bezit te hebben zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van IJshockeyteam Devils Nijmegen.
 • Filmopnames te maken voor verspreiding c.q. te live-streamen (audio en video) op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het bestuur van IJshockeyteam Devils Nijmegen. De auteursrechten van de thuiswedstrijden zijn volledig in handen de Stichting IJshockey Noviamogus, de formele rechtspersoon achter IJshockeyteam Devils Nijmegen.

Voor het overige geldt:

 • Personen die zich schuldig maken aan ongewenst gedrag worden door het aanwezige personeel – eventueel met hulp van de politie – verwijderd uit het pand.
 • Bij herhaling zal een locatieverbod het gevolg zijn. Als ongewenst gedrag wordt o.a. gezien: (seksuele) intimidatie, agressie, vandalisme, grof taalgebruik, discriminatie en het zich met opzet niet houden aan de (bovenstaande) regels.
 • Personen welke een locatieverbod hebben, zijn niet gerechtigd het stadion te betreden. Indien dit wel gebeurd, zal de persoon worden verwijderd en zal een verlenging van de termijn van het bestaande locatieverbod tot de mogelijkheden behoren.
 • Het in bezit hebben, gebruiken en/of verhandelen van wapens en soft- of harddrugs is verboden.
 • IJshockeyteam Devils Nijmegen en Triavium zijn niet aansprakelijk te stellen voor letsel aan personen, diefstal, vermissing en/of beschadigingen van/aan al uw persoonlijke eigendommen.
 • IJshockeyteam Devils Nijmegen en Triavium zijn niet aansprakelijk te stellen voor eventuele bekeuringen en boetes welke aan bezoekers worden opgelegd in verband met afwijkende gedragingen of het niet volgen van de door de overheid opgelegde maatregelen c.q. wetgeving.
 • Mocht onverhoopt de competitie niet plaatsvinden of slechts gedeeltelijk plaatsvinden, dan zal er geen financiële restitutie plaatsvinden, doch zal er verhoudingsgewijs een voucher worden verstrekt voor toekomstige evenementen.

 

 

Klantenservice